Presisering av parkeringsbestemmelser

Etter endel spørsmål vedørende parkeringsbestemmelsene så ønsker vi å presisere: Alle andeler har 3 gjesteparkeringer. I tillegg har man enten: A) 2 faste parkeringsplasser B) 1 garasjeplass + 1 fast parkeringsplass C) 1 ladeplass + 1 fast parkeringsplass

les mer

Søppelkontainere

Styret anmoder beboere om å ikke sende barn som er for lave til å gå ut med søpla før de når opp. Søppelposer blir ofte stående nedenfor og lokk/luker blir stående oppe.

les mer

Info om parkering

De som har garasjeplass i borettslaget har kun 1 plass fast ute. Den andre plassen blir fjernet fra tillatelsen i løpet av kort tid. Videre henvises det til punkt 8 i husholdensreglene: «8.          BILHOLD OG PARKERING Bileierne har et særlig ansvar i borettslaget, da bilen foruten å være et direkte…

les mer

Kontortid på Skogly

Styret innfører fast kontor tid på Skogly, slik at dere beboere kan komme innom dersom behov for det. Vi kommer til å ha åpent hver Onsdag fra kl. 13:00 – 15:00, med start 03.07.2019.

les mer

Viktig info vedrørende hundelufting

Drift ønsker at folk som lufter hund om at hundene IKKE tisser i og på urner med sommerblomster. De står ute ved parkering (hvite i betong) og på tun (i tre).Det samme gjelder ved inngangspartier på trapp, på asfaltert gangvei inn mot trapp/dør, og busker og blomsterbed i forbindelse inngangspartiene….

les mer