HMS- boligsjekken.

Denne sjekken er ment til å bevisstgjøre beboere til å ta ansvar for egen sikkerhet ,og med enkle grep kan en forebygge større skader.Vi i styret har et HMS – ansvar med å følge opp/ påminne beboer om å ta en slik sjekk en gang i året. Med hilsen styret.

les mer

VIKTIG info til alle garasjeleiere.

Viser til brev utsendt av drift datert  15.11-18, » INFORMASJON OM ENDRING AV KAPASITET PÅ STRØMUTTAK I GARASJER». Dette er feil, det vil fortsatt ikke være lov å lade el-bil i garasjen, Ny stikkontakt på vegg er ikke dimensjonert for å lade el-bil.Det er direkte lovstridig og kan skape brannfare.Styret…

les mer