Info om fotografering med drone

Til informasjon   I anledning TOBBs samarbeid med vårt boligselskap vil det i disse dager gjennomføres fotografering/dokumentasjon av borettslaget. Dokumentasjonen vil utføres av drone som kommer til å flyve over bebyggelsen. Det vil være mulig å gjenkjenne menneskeskikkelse på bildene, men det er ikke mulig å gjenkjenne enkeltpersoner. Det tas…

les mer

Presisering av parkeringsbestemmelser

Etter endel spørsmål vedørende parkeringsbestemmelsene så ønsker vi å presisere: Alle andeler har 3 gjesteparkeringer. I tillegg har man enten: A) 2 faste parkeringsplasser B) 1 garasjeplass + 1 fast parkeringsplass C) 1 ladeplass + 1 fast parkeringsplass

les mer

Søppelkontainere

Styret anmoder beboere om å ikke sende barn som er for lave til å gå ut med søpla før de når opp. Søppelposer blir ofte stående nedenfor og lokk/luker blir stående oppe.

les mer

Info om parkering

De som har garasjeplass i borettslaget har kun 1 plass fast ute. Den andre plassen blir fjernet fra tillatelsen i løpet av kort tid. Videre henvises det til punkt 8 i husholdensreglene: «8.          BILHOLD OG PARKERING Bileierne har et særlig ansvar i borettslaget, da bilen foruten å være et direkte…

les mer