Info vedrørende bygging av nye Kolstad Barnehage

Stjern Entreprenør AS er totalentreprenør for utbyggingen av nye Kolstad Barnehage. Planlagt oppstart på plassen med opprigging av tomt er satt til 6. mai 2019. Byggeplassen vil bli gjerdet inn og avstengt for uvedkommende. Forventet ferdigstillelse av prosjektet er sommer 2020. I byggeperioden vil først eksisterende barnehage rives, før en helt ny barnehage blir satt opp. Videre vil det foregå arbeider som innebærer graving, betong, tømmer, elektriker, rørlegger, ventilasjon osv.

les mer

NY INFO! Ventilasjonsanlegg

Ønsker å informere om at styret i samråd med Tobb har etter en anbudskonkurranse valgt Trønderblikk AS til å levere nye aggregater i vårt borettslag. Aggregatet er fra Flexit og av type NORDIC, dimensjonert etter størrelse på leilighet. Planlagt oppstart er så fort som mulig. Ferdigstillelse er i utgangspunktet satt til…

les mer

Planlegging av ny gang og sykkelbro Saupstad/Tiller

Til borettslag, velforenigner og huseierlag på Saupstad og Kolstad Miljøpakken i Trondheim kommune planlegger å bygge en gang- og sykkelbro mellom Tiller og Saupstad. Broen har vært planlagt lenge, og nå legges forslaget til reguleringsplan ut til høring. Vi vil i den forbindelse gjerne invitere deg til å komme med…

les mer

Oppgradering av lekeplassen i tun B

Tun B ved Kolstadflata 11-15 er godt igang med og få en oppgradering av sin lekeplass. Plassen vil stå ferdig i løpet av sommeren 2018. Det vil i denne forbindelse bli hugget ned flere trær,dette for at de er for høye, skader byggene eller er til fare for lekeplassområdet. Dette…

les mer