Planlegging av ny gang og sykkelbro Saupstad/Tiller

Til borettslag, velforenigner og huseierlag på Saupstad og Kolstad Miljøpakken i Trondheim kommune planlegger å bygge en gang- og sykkelbro mellom Tiller og Saupstad. Broen har vært planlagt lenge, og nå legges forslaget til reguleringsplan ut til høring. Vi vil i den forbindelse gjerne invitere deg til å komme med…

les mer

Oppgradering av lekeplassen i tun B

Tun B ved Kolstadflata 11-15 er godt igang med og få en oppgradering av sin lekeplass. Plassen vil stå ferdig i løpet av sommeren 2018. Det vil i denne forbindelse bli hugget ned flere trær,dette for at de er for høye, skader byggene eller er til fare for lekeplassområdet. Dette…

les mer

BORD OG BENKER SKAL IKKE STÅ VED INNGANGENE

Benker og bord skal ikke stå ved inngangene i borettslaget. Benker,stoler og bor skal heller ikke stå langs veggene ved blokkene. Vi har store grøntarealer og tun som har bord og benker. Dette er rømningsveier da inngangspartiene skal være tilgjengelig for bl.a utrykningskjøretøy. De som står ved inngangene/veggene vil bli…

les mer

STOR TØMMING

Da er det klart for vårens stortømming i borettslaget. A-B-C tunet 23.05.18 D-E-F tunet 24.05.18 HUSK- elektriske ting SKAL ikke inn i containeren, sett dette utenfor slik at vaktmester kan få fjernet dette i egen container. Dekk og maling skal heller ikke i containeren. Slike ting må vi betale mye…

les mer