Privat parkering i borettslaget

Borettslaget har privat parkering. Du må derfor ha et gyldig»smartoblat» elektronisk løsning for og kunne stå parkert i borettslaget. Alle som bor i borettslaget må registrere seg(også de uten bil) Kontakt Parkzone kundeservice mandag -fredag fra kl.08.00-16.00 på tlf: 97816204 eller mail:sa@parkzone.no. Biler som er avskiltet skal ikke stå i…

les mer

EGENANDEL VED BRUK AV BORETTSLAGETS FORSIKRING

Om borettslaget forsikring utløses er det andelseier som skal dekke egenandelen. I vedtektene for borettslaget kan man lese om hva andelseier har vedlikeholdsplikt for. Egenandelen i borettslaget er på kr 15 000,-  

les mer

Styret

Styret består av 1 styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene velges på generalfrosamlingen og for en periode på to år.

les mer

Leilighets nummer

Alle boliger har en egen adresse. Der hvor det er flere boliger til en adresse (et husnummer eller en bokstav), har hver bolig et bolignummer slik at en skiller de enkelte boliger. Bolignummeret inngår i den fullstendige offisielle adressen og skal oppgis til folkeregisteret ved melding om flytting. Bolignummer gjør…

les mer

Utleie/bruksoverlating av leilighet

Må søkes styret på bestemt skjema, skjema som må fylles ut finner du her: https://tobb.no/-/media/tobb/pdf-skjemaer/tobb_soknad-om-utleie.ashx Sendes til styret@kolstadflaten.no eller legg skjemaet i vår postkasse (Kolstadflata 43, rødt hus) Utleie i borettslag kalles nå bruksoverlating og både utleieperiode og leietaker må godkjennes av styret.  

les mer

Boligtyper

Borettslaget omfatter 481 leiligheter. Byggearbeidet startet senhøsten 1969. Blokkene består av 24 treromsleiligheter og en fireroms leilighet i 1 . etasje tilpasset bevegelseshemmede. De kan også anvendes som normalboliger. Blokkene består forøvrig av 2-roms, 3-roms, 4-roms og 5-roms leiligheter.

les mer