Badet begynner å bli gammelt – trenger renovering

Vedlikehold av badet er andelseiers ansvar. Dette inkluderer ansvaret for at badet er tett og ikke forårsaker vannskader. Arbeid med bad er omfattet av byggforskriftene,det betyr  krav om bruk av sertifiserte fagfolk til renovering av våtrom. Drift ønsker å bli skriftlig informert om rehabiliteringer/ endringer som er utført, mail vaktmester@kolstadflaten.no.

Gi informasjon til den som utfører rehabiliteringen at rør og sluk er rehabilitert. Borettslaget gir ikke støtte til bytte av sluk på grunn av de er rehabilitert. Klemring for å tette mellom ny membran og sluk deles ut av vaktmester.

Fra 1 januar 2012 er det ikke nødvendig å søke kommune om å bygge nytt bad i enebolig eller hytte. Dersom arbeidet er innenfor egen bruksenhet er det heller ikke søknadsplikt for bad i tomannsbolig, rekkehus eller blokk. I blokk kan det være nødvendig å hente inn kvalifiserte fagfolk til å vurdere om arbeidene vil være innenfor en bruksenhet (ikke bryter brannskille), for eksempel ved skifte av sluk.

Når byggearbeidet i våtrom ikke lengre er søknadspliktig, er eier ansvarlig for at våtrommet tilfredstiller forskriftskravene. Foretak som utfører byggearbeidene vil ha et privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men vil ikke være ansvarlig ovenfor bygningsmyndighetene i kommunen.