Boligtyper

Borettslaget omfatter 481 leiligheter. Byggearbeidet startet senhøsten 1969.

Blokkene består av 24 treromsleiligheter og en fireroms leilighet i 1 . etasje tilpasset bevegelseshemmede. De kan også anvendes som normalboliger.

Blokkene består forøvrig av 2-roms, 3-roms, 4-roms og 5-roms leiligheter.