EGENANDEL VED BRUK AV BORETTSLAGETS FORSIKRING

Om borettslaget forsikring utløses er det andelseier som skal dekke egenandelen. I vedtektene for borettslaget kan man lese om hva andelseier har vedlikeholdsplikt for.

Egenandelen i borettslaget er på kr 15 000,-