Jeg har noe å klage på

Dersom det gjelder driftsrelaterte klager kan vaktmestrene kontaktes i arbeidstiden 07.00-15.00.

Eventuelle klager av generell art eller naboklager rettes til styret. Husk alle klager må være skriftlige. Send enten på e-post: post@kolstadflaten.no eller legg i postkassa ved Skogly (Kolstadflata 43, rødt hus)