Leilighets nummer

Alle boliger har en egen adresse. Der hvor det er flere boliger til en adresse (et husnummer eller en bokstav), har hver bolig et bolignummer slik at en skiller de enkelte boliger. Bolignummeret inngår i den fullstendige offisielle adressen og skal oppgis til folkeregisteret ved melding om flytting. Bolignummer gjør det enklere for ambulanse, brannvesen, budfirma eller andre å finne riktig bolig.

Dette nummert skal stå god synlig på din leilighetsdør/karm.