Styret

Styret består av 1 styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene velges på generalfrosamlingen og for en periode på to år.