Utleie/bruksoverlating av leilighet

Må søkes styret på bestemt skjema, skjema som må fylles ut finner du her:

https://tobb.no/-/media/tobb/pdf-skjemaer/tobb_soknad-om-utleie.ashx

Sendes til styret@kolstadflaten.no eller legg skjemaet i vår postkasse (Kolstadflata 43, rødt hus)

Utleie i borettslag kalles nå bruksoverlating og både utleieperiode og leietaker må godkjennes av styret.