HMS- boligsjekken.

Denne sjekken er ment til å bevisstgjøre beboere til å ta ansvar for egen sikkerhet ,og med enkle grep kan en forebygge større skader.Vi i styret har et HMS – ansvar med å følge opp/ påminne beboer om å ta en slik sjekk en gang i året.

Med hilsen styret.