Info vedr.tilganger til SmartOblat/Trondheim Parkering sine systemer.

Trondheim Parkering jobber nå med å få registrert inn beboerinfo, og brukertilganger vil bli utsendt til beboerne tidligst neste uke (uke 5).Parkeringskontroller vil som tidligere varslet ikke iversettes før søppelsekkene fjernes fra skiltene som er satt opp i borettslaget.

Med hilsen Styret.