Info vedrørende bygging av nye Kolstad Barnehage

Stjern Entreprenør AS er totalentreprenør for utbyggingen av nye
Kolstad Barnehage.

Planlagt oppstart på plassen med opprigging av tomt er satt til 6. mai
2019.

Byggeplassen vil bli gjerdet inn og avstengt for uvedkommende.

Forventet ferdigstillelse av prosjektet er sommer 2020.

I byggeperioden vil først eksisterende barnehage rives, før en helt ny
barnehage blir satt opp. Videre vil det foregå arbeider som innebærer
graving, betong, tømmer, elektriker, rørlegger, ventilasjon osv.