Matrialstøtte ved bygging av platting som dugnadsinnsats

Styret kan innvilge støtte til materialer hvis beboerne i et tun ønsker å bygge felles platting.  Arbeidet må gjøres som dugnadsinnsats. Det må søkes styret med nærmere plan om plassering og størrelse samt kostnadsoverslag på materialer.

Med vennlig hilsen

Kenneth Vårvik

Styreleder

styret@kolstadflata.no