NY INFO! Ventilasjonsanlegg

Ønsker å informere om at styret i samråd med Tobb har etter en anbudskonkurranse valgt Trønderblikk AS til å levere nye aggregater i vårt
borettslag. Aggregatet er fra Flexit og av type NORDIC, dimensjonert etter størrelse på leilighet.

Planlagt oppstart er så fort som mulig.

Ferdigstillelse er i utgangspunktet satt til 30/8.

Oppdatert fremdriftsplan kommer.

De kommer til å starte i en ende og arbeider seg gjennom borettslaget. Styret håper og forventer at alle gjør hva de kan for å stille sin balkong til disposisjon.