OBS,OBS trefelling i morgen tirs 23/10-18.

Tredoktoren vil felle tre utenfor KF 29 på bilsiden, det er satt opp sperringer der.Så er det 3 store trær inne på tun A som vil bli tatt ned.

Vi ber foreldre være forsiktig med å slippe barn ut i tunet når dette pågår,utgang på bilsiden kan benyttes da BN-Entreprenør nå er ferdig med asfalteringen i dag.

Med hilsen Styret.