Privat parkering i borettslaget

  • Ofte stilte spørsmål
Tilbake til håndboka

Borettslaget har privat parkering. Du må derfor ha et gyldig»smartoblat» elektronisk løsning for og kunne stå parkert i borettslaget. Alle som bor i borettslaget må registrere seg(også de uten bil) Kontakt Parkzone kundeservice mandag -fredag fra kl.08.00-16.00 på tlf: 97816204 eller mail:sa@parkzone.no.

Biler som er avskiltet skal ikke stå i borettslaget,de vil bli tauet bort på eiers regning.

MC/ Scooter skal ikke stå ved inngangen, dette er kjøretøy og skal parkeres på ordinær parkeringsplass. Etterfølges ikke dette vil disse også bli bøtelagt.

 

Har du fått bot må du henvende deg til Parkzone borettslaget kan ikke ettergi eller behandle bøter.

EGENANDEL VED BRUK AV BORETTSLAGETS FORSIKRING

  • Borettslaget
  • Ofte stilte spørsmål
  • Vann og avløp
Tilbake til håndboka

Om borettslaget forsikring utløses er det andelseier som skal dekke egenandelen. I vedtektene for borettslaget kan man lese om hva andelseier har vedlikeholdsplikt for.

Egenandelen i borettslaget er på kr 15 000,-

 

Leilighets nummer

  • Ofte stilte spørsmål
Tilbake til håndboka

Alle boliger har en egen adresse. Der hvor det er flere boliger til en adresse (et husnummer eller en bokstav), har hver bolig et bolignummer slik at en skiller de enkelte boliger. Bolignummeret inngår i den fullstendige offisielle adressen og skal oppgis til folkeregisteret ved melding om flytting. Bolignummer gjør det enklere for ambulanse, brannvesen, budfirma eller andre å finne riktig bolig.

Dette nummert skal stå god synlig på din leilighetsdør/karm.

 

Utleie av leilighet

  • Ofte stilte spørsmål
Tilbake til håndboka

Må søkes styret styret@kolstadflaten.no eller legg et brev i vår postkasse (Kolstadflata 43, rødt hus)

Utleie i borettslag kalles nå bruksoverlating og både utleieperiode og leietaker må godkjennes av styret.

Boligtyper

  • Ofte stilte spørsmål
Tilbake til håndboka

Borettslaget omfatter 481 leiligheter. Byggearbeidet startet senhøsten 1969.

Blokkene består av 24 treromsleiligheter og en fireroms leilighet i 1 . etasje tilpasset bevegelseshemmede. De kan også anvendes som normalboliger.

Blokkene består forøvrig av 2-roms, 3-roms, 4-roms og 5-roms leiligheter.