Områdeløft Saupstad/ Kolstad

Områdeløft Saupstad-Kolstad er en områdesatsing vedtatt av Trondheim bystyre. Satsingen skal bidra til at bydelen fremstår som attraktiv og mangfoldig. Trondheim kommune leder satsingen og samarbeider med lokale og eksterne aktører om små og store prosjekter i bydelen.Logo_omradeloftet_-02

Hovedmålene for områdeløftet er:

  1. I 2020 er Saupstad-Kolstad en bydel som fremmer livskvalitet og helse.
  2. I 2020 har barn og unge i Saupstad-Kolstad kompetanse som styrker dem i møtet med framtidas utfordringer.
  3. I 2020 er Saupstad-Kolstad en bærekraftig bydel med variert boligsammensetning og høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom.
  4. I 2020 er Saupstad-Kolstad en inkluderende bydel med møteplasser og mulighet til deltakelse.

Mer om områdesatsingen og pågående prosjekter på www.trondheim.kommune.no/saupstadkolstad

Programledelsen for Områdeløft Saupstad-Kolstad har åpent programkontor på Saupstad mandager 10-18 og onsdager 10-15.30. Inngang ved Saupstad bibliotek, vi holder til på kontoret ved siden av Saupstad Frivilligsentral. Velkommen innom!