Info om beplantning i borettslaget

Som sikkert flere har fått med seg så er et kommet endel nye busker, små trær og blomster i borettslaget, det er plantet mange forskjellige sorter som: Trær: Rosehagtorn, Vingebeinved busker, Prydepler og Syrintrær. Blomster; Hagepute, Vintermispel, Waldstenia og Geranium. I tillegg vil det bli plantet endel i tun B,…

les mer

Vaffel og Info 3. September

Tirsdag 3 September kl 12.00 er de tilbake! Da kommer de til Kolstadflaten borettslag, Tun B I tillegg til vaffel, info, kos og hygge vil de få besøk av: Trøndelag brann og redningstjeneste DETTE BLIR SPENNENDE! VELKOMMEN!

les mer

Vaffel & Info

Tirsdag 13 August kl 12.00 er vi tilbake! Da kommer vi til Kolstadflaten borettslag, Tun A I tillegg til vaffel, info, kos og hygge vil vi få besøk av: Solveig fra Røde Kors, som jobber med prosjekt “Nabohjelp”. I tillegg kommer Andreas Seim fra ”Læringsliv”, han ønsker å prate med…

les mer

Info om fotografering med drone

Til informasjon   I anledning TOBBs samarbeid med vårt boligselskap vil det i disse dager gjennomføres fotografering/dokumentasjon av borettslaget. Dokumentasjonen vil utføres av drone som kommer til å flyve over bebyggelsen. Det vil være mulig å gjenkjenne menneskeskikkelse på bildene, men det er ikke mulig å gjenkjenne enkeltpersoner. Det tas…

les mer

Presisering av parkeringsbestemmelser

Etter endel spørsmål vedørende parkeringsbestemmelsene så ønsker vi å presisere: Alle andeler har 3 gjesteparkeringer. I tillegg har man enten: A) 2 faste parkeringsplasser B) 1 garasjeplass + 1 fast parkeringsplass C) 1 ladeplass + 1 fast parkeringsplass

les mer