Rydding i oppgangene.

Vi har i dag ryddet oppgangene for leker,sykler og div annet.

Det har kommet mange hendvendelser fra fortvilte beboere.

Det står oppslag i gangen om hva som er tillatt i fellesområdene.Det har opp til flere ganger blitt sendt ut skriv til beboere om hva som er tillatt uten at dette er blitt tatt til følge.Senest i 2017 da vi også hadde en runde på dette

Vi viser til husordensreglene og brannforskriftene.

Etter brannvesenet sin inspeksjon ble det bestemt at det KUN er tillatt med små barnesykler max diameter 50 cm,barnevogner og utstyr til funksjonshemmede.

Hensetting av utstyr er på beboers eget ansvar og vi er ikke erstatningspliktig.

Med hilsen styret.