PARKERING

Parkeringen er nå i full gang. De som ikke er registrerte vil bøtelegges nå. Beboere pålegges å gjøre sine gjester oppmerksom borettslagets parkeringsregler. Beboere er selv ansvarlig for å registrere rett registreringsnummer i Smartoblat/ P-tiltatelse på blokk når de registrerer besøk. Parkering av lastebiler og større varebiler skal skje på…

les mer