Tegning til barnas side i Kolstadposten.

Send inn din tegning og bli med i trekningen om å få den publisert i neste utgave av Kolstadposten ,valgfritt tema.

Tegningen din kan sendes pr.e-post til:styret@kolstadflaten.no eller leveres på driftskontoret i skogly.

Husk på å signere tegningen med ditt navn. Må sendes inn før 11/12-2018.

Hilsen styret.