VIKTIG info til alle garasjeleiere.

Viser til brev utsendt av drift datert  15.11-18, » INFORMASJON OM ENDRING AV KAPASITET PÅ STRØMUTTAK I GARASJER».

Dette er feil, det vil fortsatt ikke være lov å lade el-bil i garasjen, Ny stikkontakt på vegg er ikke dimensjonert for å lade el-bil.Det er direkte lovstridig og kan skape brannfare.Styret har ikke vært kjent med utsendelse av dette brevet.

Med hilsen styret.